राजपत्र भाग - १

दुधौली नगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (राजपत्र भाग - १)

तल Supporting Documents मा राखिएको दुधौली नगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि  (राजपत्र भाग - १)​ ​सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।