नगर प्रहरीको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा

तल Supporting Documents मा राखिएको नगर प्रहरीको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ ‌‍‌‍।

Supporting Documents: