ओ. जे. टि. प्राबिधिक तालिमको लागि सरस्वती मा.बि. डकाहाको बिधार्थीहरुले खटिनु पर्ने स्थानको विवरण

तल Supporting Documents मा राखिएको दुधौली नगरपालिका अन्तर्गत ओ. जे. टि. प्राबिधिक तालिमको लागि सरस्वती मा.बि.को बिधार्थीहरुले खटिनु पर्ने स्थानको विवरणको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

 

Supporting Documents: