अ.हे.व. पदको अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको अ.हे.व. पदको अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ ‌‍‌‍।

Supporting Documents: