सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा

तल Supporting Documents मा राखिएको सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।  

विस्तृत जानकारीको लागि तल राखिएको लिंक (Link) मा click गरी MOFALD(सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) को वेवसाइटमा गएर पढ्न सक्नु हुनेछ।

URL: http://mofald.gov.np/ne/node/11271

Supporting Documents: