नगरपालिकाकाे काम कारवाहि तपाइलार्इ कस्ताे लाग्छ?

राम्राे
50% (103 votes)
ठिकै
10% (21 votes)
नराम्राे
6% (13 votes)
सुधार अावश्यक
33% (69 votes)
Total votes: 206