FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका १४ वटै वडामा वातावरण सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न |

दुधौली नगरपालिकालाई वातावरणमैत्री नगरको रुपमा विकास गर्ने उदेश्यका साथ दुधौली नगरपालिका वातावरण, फोहरमैला तथा विपद ब्यबस्थापन शाखाको आयोजनामा दुधौली नगरपालिकाका १४ वटै वडामा गठन भएका टोल सुधार संस्थाका सदस्यहरुलाई वातावरणमैत्री टोल निर्माण, वातावरणमैत्री सूचक, फोहरमैला ब्यबस्थापन, जैविक फोहर ब्यबस्थापन, जलबायु परिबर्तन र यसको असर नियुनिकरण सम्बन्धि बिषयमा १४ वटै वडामा एक-एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो भने वातावरण सम्बन्धि काम गर्न अग्रसर भएका टोलहरुलाइ टोल तहमा पुन एक दिने वातावरणमैत्री टोल निर्माण, टोल सुधार संस्थाको आबस्यकता र महत्व, फोहरमैला ब्यबस्थापन, प्लाष्टिकजन्य फोहर को असर र फोहरमैला सम्बन्धि दण्ड जरीवाना लगायतका बिषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो l कार्यक्रममा टोल सुधार संस्था गठन तथा संचालन कसरि गर्ने र टोल सुधार संस्थाले विकास निर्माणमा के खेल्ने भूमिका सक्छ यसका उदेश्य र अधिकारका क्षेत्र के के रहेका छन् भन्ने बिषयमा प्रस्ट पारियो साथै वातावरणमैत्री नगर निर्माणमा टोल सुधार संस्थाले खेल्ने भूमिकाको बारेमा पनि छलफल गरियो l टोल सुधार संस्था गठन पश्चात सामाजिक परिचालकहरुले टोलमा गएर सहजीकरण कसरि गर्ने भन्ने बिषयमा पनि जानकारी गराइयो l दुधौली नगरपालिकालाइ वातावरणमैत्री नगरको रुपमा विकास गर्न लागिएको तर सहरीकरण संगसंगै फोहरमैला को मात्रा बढिरहेको हुदाँ यसलाई कसरि सहज ढंगबाट टोल सुधार संस्थाहरुलाई सक्रिय बनाई ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो l फोहरमैलालाइ स्रोतमै बर्गिकरण गरी कुहिने फोहरलाई आफ्नै घर तथा कार्यालय परिसरमै मल बनाई ब्यबस्थापन गर्ने र अन्य फोहरलाई छुट्टाछुट्टै जम्मा गरी नगरले तोकेको मुल्यसूचिको आधारमा बिक्रि गर्ने र बाकीं फोहरलाई मात्र ल्याण्डफिल क्षेत्रमा बिसर्जन गर्नुपर्ने कुरा जानकारी गराईयो l

Image: