FAQs Complain Problems

शहरी पूर्वाधार बिकास शाखा

दुधौली नगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को नगर दर रेट

तल Supporting Documents मा राखिएको  दुधौली नगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को नगर दर रेट​ सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।