वडा नं. ११ को कार्यालय

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री कुमार लामा   ९८५४०४२०११
वडा सदस्य श्री हरी बहादुर वुर्जामगर    
वडा सदस्य श्री वद्रि कुमर दनुवार    
वडा सदस्य श्री जुनमाया सुनुवार    

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (स. स्त. तृतीय) बद्रीनारायण अधिकारी   ९८४४२७२०१३
कार्यालय सहयोगी श्रीलाल कुमर    

 

Nepali