वडा नं. ११ को कार्यालय, टाँँडी

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री कुमार लामा   ९८५४०४२०११
वडा सदस्य श्री हरी बहादुर वुर्जामगर   ९८४२९७९६७२
वडा सदस्य श्री वद्रि कुमर दनुवार   ९८२४१९२०९२
वडा सदस्य श्री जुनमाया सुनुवार   ९८१८०३५६९३

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (स. स्त. तृतीय) बद्रीनारायण अधिकारी   ९८४४२७२०१३
कार्यालय सहयोगी श्रीलाल कुमर    

 

Nepali