वडा नं. १२ को कार्यालय, जिनाखु

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री बाघसिं पाख्रिन   ९८५४०४२०१२
वडा सदस्य श्री अम्मर बहादुर खत्री    
वडा सदस्य श्री चित्र बहादुर मुक्तान    
वडा सदस्य श्री मुना कुमारी आले    
वडा सदस्य श्री सर्मीला दमाई    

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (ना. सु.) नहकुल ढकाल   ९८४४०४३८६६
सामाजिक परिचालक आसा कुमारी सुनुवार    
कार्यालय सहयोगी मान ब. पाख्रिन    

 

Nepali