Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _field_info_field_cache() (line 27 of /var/www/html/modules/field/field.info.inc).

वडा नं. १३ को कार्यालय, अरुणठाकुर

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री मिलन सुनुवार   ९८५४०४२०१३
वडा सदस्य श्री रुद्र बहादुर रायक्षेत्री   ९८२५७२९०७७
वडा सदस्य श्री शिव बहादुर मगर   ९८२४८६२२३६
वडा सदस्य श्री सन्त कुमारी तामाङ   ९८०४८७६९०५
वडा सदस्य श्री दिलमाया दमाई   ९८१३७२५९२४

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (ना. सु.) पदम शंकर गौतम   ९८४१५६७०४१
कार्यालय सहायक युवराज खड्का   ९८१२१९६५४१
सामाजिक परिचालक मिना कुमारी तामाङ    ९८०७६१८४१९
कार्यालय सहयोगी तुल बहादुर मगर   ९६१५३४६८६९

 

Nepali