वडा नं. १ को कार्यालय, बन्काहा

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री गोविन्द प्रसाद पहाडी   ९८५४०४२००१
वडा सदस्य श्री ख्याम बहादुर वोगटी   ९८१४८३९०६६
वडा सदस्य श्री वृषलाल धामी   ९८०४८१८६९२
९८१६८२८४५८
वडा सदस्य श्री चन्द्रमाया माझी   ९८१६७७४५८०
वडा सदस्य श्री मनमाया मिजार   ९८०७८७७६६८

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (अ.स.ई.) हेरम्वराज अधिकारी   ९८४४२४५८१५
कार्यालय सहयोगी शान्ति प्रसाद अधिकारी    

 

Nepali