वडा नं. ३ को कार्यालय, निपाने

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री साने धामी   ९८५४०४२००३
वडा सदस्य श्री सन्नीलाल अधिकारी   ९८१४८५२८७०
वडा सदस्य श्री धनकुमारी घिमीरे   ९८१२०२६५३९
वडा सदस्य श्री खुनमाया विश्वकर्मा   ९८०४८७४८८८

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (अ.स.ई.) मोहन ब. लामा   ९८१६८९८६०२
सामाजिक परिचालक राममाया आचार्य   ९८०७६२५५९७
कार्यालय सहयोगी वृक्षलाल अधिकारी    

 

Nepali