वडा नं. ४ को कार्यालय, कर्मा

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री दुर्गा बहादुर राउत   ९८५४०४२००४
वडा सदस्य श्री झ्याउला कुमर    
वडा सदस्य श्री भिमनाथ सापकोटा    
वडा सदस्य श्री अरुलकुमारी थारु धामी    
वडा सदस्य श्री सरिता विकश्कर्मा    

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (ना. सु.) इन्द्र बहादुर कार्की   ९८४४०४१३९०
सामाजिक परिचालक निर्मला शर्मा काफ्ले   ९८१६८८४७४७
कार्यालय सहयोगी दिल बहादुर राई   ९८१६८५१८३१

 

Nepali