वडा नं. ५ को कार्यालय, सिर्थौली

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री चन्द्र किशोर थारु   ९८५४०४२००५
वडा सदस्य श्री घुर्ना कुमर   ९८१५७०६२१८
वडा सदस्य श्री प्रेम बहादुर खत्री   ९८१६७४४८६०
वडा सदस्य श्री गोमा कुमारी पोखरेल   ९८६०२७७८५४
वडा सदस्य श्री राधिका लाम्गादे   ९८४४२७२६८९

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (अ. स. ई.) चलित्र कुमर    ९८०७६२९४६०
कार्यालय सहयोगी निर्मला थारु   ९८१२०४०६५८

 

Nepali