वडा नं. ६ को कार्यालय, हर्षाही

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री लाल बहादुर घिसिङ   ९८५४०४२००६
वडा सदस्य श्री उमरा अधिकारी    
वडा सदस्य श्री मघुवा अधिकारी    
वडा सदस्य श्री दयोवति अधिकारी    

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (अ. स. ई.) राजकिशोर अधिकारी   ९८१७८५९७९३
सामाजिक परिचालक कमान सिंह आले मगर   ९८१२०५९२८५
कार्यालय सहयोगी श्यामलाल कुमर    

 

Nepali