वडा नं. ७ को कार्यालय, पोखरे

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री कुमार बस्नेत   ९८५४०४२०१७
वडा सदस्य  श्री हरी बहादुर अधिकारी क्षेत्री   ९८६९०२६०८९
वडा सदस्य श्री दोर्जे लामा   ९८४९०६०९८५
वडा सदस्य श्री प्रतिक्षा गिरी   ९८१९८४११६९
वडा सदस्य श्री फुलमाया तामाङ   ९८४४५६१२४७

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव लोके बहादुर कार्की   ९८४२९१२१६४
सामाजिक परिचालिका रन्जु बुढाथोकी   ९८१२१०५९०६

 

Nepali