वडा नं. ७ को कार्यालय, पोखरे

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री कुमार बस्नेत   ९८५४०४२०१७
वडा सदस्य  श्री हरी बहादुर अधिकारी क्षेत्री    
वडा सदस्य श्री दोर्जे लामा    
वडा सदस्य श्री प्रतिक्षा गिरी    
वडा सदस्य श्री फुलमाया तामाङ    

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (स. स्त. तृतीय) डिल्ली बहादुर मगर   ९८६२८३६९८८
सामाजिक परिचालिका रन्जु बुढाथोकी   ९८१२१०५९०६

 

Nepali