वडा नं. ८ को कार्यालय, खोरभञ्याङ

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री मोहन चन्द्र दाहाल   ९८५४०४२००८
वडा सदस्य श्री लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल    
वडा सदस्य श्री गजेन्द्र कुमार कर्ण    

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (स. स्त. तृतीय)  डिल्ली बहादुर मगर   ९८६२८३६९८८
कार्यालय सहायक प्रमिला कुमारी ठकुरी   ९८१२०२२८२६
Nepali