वडा नं. ९ को कार्यालय, दुधौली

जनप्रतिनिधिहरको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री रामकुमार अधिकारी   ९८५४०४२००९
वडा सदस्य श्री छत्र बहादुर खत्री    
वडा सदस्य श्री वलराम चौधरी दनुवार    
वडा सदस्य श्री विलासी कुमारी अधिकारी    
वडा सदस्य श्री रिना सादा    

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (स. स्त. तृतीय) किशुन अधिकारी   ९८१२१९०८९५
सामाजिक परिचालक रंजना धामी   ९८१६७३६७९१
कार्यालय सहयोगी प्रमिला अधिकारी    

 

Nepali