FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

परीक्षा सम्बन्धमा ।

दुधौली नगरपालिका १४ नं वडामा संचालित प्रा‍. वि. चिउरीभन्ञ्याङ्गका फोटो फिचर ।

कक्षा थप अनुमति सम्बन्धी सूचना।

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

विधालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धमा ।

प्रा.वि. तहमा यस न‍ पा मा पदस्थापना सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याक‌ंन सम्ब्नधमा ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याक‌ंन सम्ब्नधमा ।

निर्देशन सम्बन्धमा (दुधौली नगरपालिकामा संचालित सम्पूर्ण विधालयहरु) ।

प्रस्त्ताबना-पत्र पेस गर्ने सम्बन्धमा |

Pages