FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

भाषणकला तथा उदधोषण तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा |

निर्देशन सम्बन्धमा (सम्पूर्ण विधालयहरु) |

EMIS अधावधिक गराउने सम्बन्धमा ।

आ.ब. २०७४/०७५ को लेखा प्रतिवेदन उपलब्ध गराइ दिन हुन (सम्पूर्ण विधालयहरु) |

आधारभूत तह कक्षा ८ उत्तिर्ण परीक्षा २०७५ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

खाता संचालन सम्बन्धमा |

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (सबै विधालयहरु)

विधालयको कक्षा थप अनुमति माग गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages