कम्प्युटर अप्रेटर तथा नगर प्रहरी जवानको परीक्षा मिति तोकिएको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको कम्प्युटर अप्रेटर तथा नगर प्रहरी जवानको परीक्षा मिति तोकिएको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ ‌‍‌‍।

Supporting Documents: