कम्प्युटर अप्रेटर आवेदकहरुको अपुग कागजात पेश गर्ने सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको कम्प्युटर अप्रेटर आवेदकहरुको अपुग कागजात पेश गर्ने सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ ‌‍‌‍।