कम्प्युटर अप्रेटरहरुको आवेदन रद्द गरिएको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको कम्प्युटर अप्रेटरहरुको आवेदन रद्द गरिएको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ ‌‍‌‍।

Supporting Documents: