कम्प्युटर अप्रेटर र नगर प्रहरी जवानको प्रयोगात्मक तथा शारिरिक परीक्षा केन्द्र (स्थल) तोकिएको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको कम्प्युटर अप्रेटर र नगर प्रहरी जवानको परीक्षा केन्द्र (स्थल) तोकिएको सूचनाको परीक्षा मिति तोकिएको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ