FAQs Complain Problems

कम्प्युटर अप्रेटरहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा

तल Supporting Documents मा राखिएको कम्प्युटर अप्रेटरहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजाको परीक्षा मिति तोकिएको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ

Supporting Documents: