कम्प्युटर अप्रेटरहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा

तल Supporting Documents मा राखिएको कम्प्युटर अप्रेटरहरुको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजाको परीक्षा मिति तोकिएको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ

Supporting Documents: