FAQs Complain Problems

स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात दुधौली नगरपालिकाबाट आ. व. २०७४/०७५ मा हाल सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुको संक्षिप्त पहिलो एक बर्षे प्रगति प्रतिवेदन

तल Supporting Documents मा राखिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात दुधौली नगरपालिकाबाट आ. व. २०७४/०७५ मा  हाल सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुको संक्षिप्त पहिलो एक बर्षे प्रगति प्रतिवेदन सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ। 

Documents: