एकीकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे सम्पत्ति धनीहरुलाई थप स्पष्ट पारिएको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको एकीकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे सम्पत्ति धनीहरुलाई थप स्पष्ट पारिएको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।