FAQs Complain Problems

आ. व. २०७४/०७५ मा दुधौली नगरपालिका न्यायिक समितिमा दर्ता भई मिलापत्र भईसकेका विवादहरुको विवरण

तल Supporting Documents मा राखिएको आ. व. २०७४/०७५ मा दुधौली नगरपालिका न्यायिक समितिमा दर्ता भई मिलापत्र भईसकेका विवादहरुको विवरण सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ। 

Documents: