आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ढुंगा गिट्टी बालुवा एवंम रोडा संकलन र बिक्रि शुल्क)

तल Supporting Documents मा राखिएको आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ढुंगा गिट्टी बालुवा एवंम रोडा संकलन र बिक्रि शुल्क)​ सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

Supporting Documents: