सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(छपाई सम्बन्धी खरिद कार्य)

तल Supporting Documents मा राखिएको सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (छपाई सम्बन्धी खरिद कार्य)​​ सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

Supporting Documents: