FAQs Complain Problems

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना(ना.प्र.स. / जे. टि. ए.)

तल Supporting Documents मा राखिएको करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना(ना.प्र.स. / जे. टि. ए.) सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

Supporting Documents: