औषधी तथा सर्जिकल्स सामाग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउ पत्र स्थगित गरिएको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको औषधी तथा सर्जिकल्स सामाग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउ पत्र स्थगित गरिएको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

Supporting Documents: