नगरपालिकाकाे काम कारवाहि तपाइलार्इ कस्ताे लाग्छ?

ठिकै
0% (0 votes)
राम्राे
75% (6 votes)
नराम्राे
0% (0 votes)
सुधार अावश्यक
25% (2 votes)
Total votes: 8