नगरपालिकाकाे काम कारवाहि तपाइलार्इ कस्ताे लाग्छ?

राम्राे
71% (44 votes)
ठिकै
5% (3 votes)
नराम्राे
6% (4 votes)
सुधार अावश्यक
18% (11 votes)
Total votes: 62