सूचना तथा समाचार

गरिब घरपरिवार परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको गरिब घर परिवार परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।    

हाट बजार तथा मेला व्यबस्थापन ठेक्का सम्बन्धी सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको हाट बजार तथा मेला व्यबस्थापन ठेक्का सम्बन्धी सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।   

मोहियानी समस्या समाधान इकाईको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको मोहियानी समस्या समाधान इकाईको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।