सूचना तथा समाचार

प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गरिएको सूचना

सूचना !            सूचना !!          सूचना  !!!

 

कम्प्युटर अप्रेटर आवेदकहरुको अपुग कागजात पेश गर्ने सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको कम्प्युटर अप्रेटर आवेदकहरुको अपुग कागजात पेश गर्ने सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ ‌‍‌‍।

कम्प्युटर अप्रेटर तथा नगर प्रहरी जवानको परीक्षा मिति तोकिएको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको कम्प्युटर अप्रेटर तथा नगर प्रहरी जवानको परीक्षा मिति तोकिएको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ ‌‍‌‍।