FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी विस्तृत विवरण सहितको सूचना (ढुंगा,गिट्टी,बालुवा एवं रोडा संकलन र विक्री शुल्क) |

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ढुंगा,गिट्टी,बालुवा एवं रोडा संकलन र विक्री शुल्क) |

Invitation for Bids for the construction of ward office Building for different wards.

Pages