सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ढुंगा गिट्टी बालुवा एवंम रोडा संकलन र बिक्रि शुल्क)

तल Supporting Documents मा राखिएको आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ढुंगा गिट्टी बालुवा एवंम रोडा संकलन र बिक्रि शुल्क)​ सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

आन्तरिक आय तर्फको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धि सुचनामा संशोधन

तल Supporting Documents मा राखिएको आन्तरिक आय तर्फको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धि सुचनामा संशोधन सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

आन्तरिक आय तर्फको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको आन्तरिक आय तर्फको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धि सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

Pages