सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ |