सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दुधौली नगरपालिकाको आ.ब.०७५/७६ को ठेक्का न.०७५/७६/०१८ को शिलबन्दीबोलपत्र सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरि सुचना |

Invitation for Bids for the Construction of Double Span Slab Culvert in Katle Khola

मिति २०७५/०६/३० मा प्रकाशन आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (ढुंगा गिट्टी बालुवा एवंम रोडा संकलन र बिक्रि शुल्क) सम्बन्धी सूचना सच्याएको 

तल Supporting Documents मा राखिएको मिति २०७५/०६/३० मा प्रकाशन आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (ढुंगा गिट्टी बालुवा एवंम रोडा संकलन र बिक्रि शुल्क) सम्बन्धी सूचना सच्याएको ​ ​सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।