सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मिति २०७५/०६/३० मा प्रकाशन आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (ढुंगा गिट्टी बालुवा एवंम रोडा संकलन र बिक्रि शुल्क) सम्बन्धी सूचना सच्याएको 

तल Supporting Documents मा राखिएको मिति २०७५/०६/३० मा प्रकाशन आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (ढुंगा गिट्टी बालुवा एवंम रोडा संकलन र बिक्रि शुल्क) सम्बन्धी सूचना सच्याएको ​ ​सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

औषधी तथा सर्जिकल्स सामाग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउ पत्र स्थगित गरिएको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको औषधी तथा सर्जिकल्स सामाग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउ पत्र स्थगित गरिएको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (कृषि र पशुजन्य वस्तु तथा सामाग्री र जडीबुटी)

तल Supporting Documents मा राखिएको  सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (कृषि र पशुजन्य वस्तु तथा सामाग्री र जडीबुटी) सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।