FAQs Complain Problems

पशु सेवा शाखा

दुधौली नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाबाट हिउदे घास, जै र वर्शिम घास बिभिन्न व्यावसायिक तथा पशु पालक कृषकहरुलाई नि:शुल्क वितरणको लागि तयारी अवस्थामा

दुधौली नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाबाट हिउदे घास, जै(१५०० के.जी.) र वर्शिम घास(१०० के.जी.) बिभिन्न व्यावसायिक तथा पशु पालक कृषकहरुलाई नि:शुल्क वितरणको लागि तयार गरिएको छ | 

आवश्यक परामर्शको  लागि तेज बिक्रम थापा (पशु चिकित्सक) मोबाइल नं: ९८४४०४२०५३ र नम्रजय अधिकारी दनुवार (ना. प. स्वा. प्रा.) मोबाइल नं: ९८४०१७८८८० मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ |