FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

दुधौली नगरपालिकाको सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु पूर्ण खोप घोषणा 

दुधौली नगरपालिकाको ६ ओटा वडा कार्यालयहरु पहिला नै पूर्ण खोप घोषणा भैसकेको र बाँकी रहेको वडा नं. ४, ५ ७, ८, ११, १२, १३ र १४ आ.व. २०७५/०७६ मा पूर्ण खोप घोषणा कार्यक्रमहरुको केहि झलक |