FAQs Complain Problems

आ. ब. २०७४/०७५ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

तल Supporting Documents मा राखिएको सूचना प्रबिधि शाखाको आ. ब. २०७४-०७५ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ। 

Image: