FAQs Complain Problems

२ नं. वडा कार्यालय, भलुवाही र १० नं. वडा कार्यालय, सिर्जनानगरमा इन्टरनेट जडान |

२ नं. वडा कार्यालय, भलुवाही र १० नं. वडा कार्यालय, सिर्जनानगरमा सफलापुर्वक इन्टरनेट जडान गरियो |

यसका साथै इन्टरनेट जडान हुने कार्यालयहरुमा २ नं. वडा कार्यालय भलुवाही, ५ नं. वडा कार्यालय सिर्थौली, ६ नं. वडा कार्यालय हर्षाही, ८ नं. वडा कार्यालय खोरभञ्ज्याङ, ९ नं. वडा कार्यालय दुधौली, १० नं. वडा कार्यालय सिर्जनानगर र ११ नं. वडा कार्यालय टाँँडी गरि ७ ओटा वडा कार्यालयहरुमा इन्टरनेट जडान भैसकेको छ |

त्यसै गरि, इन्टरनेट जडान हुन बाँकी रहेका वडा कार्यालयहरु: १ नं. वडा कार्यालय काकरभित्ता, ३ नं. वडा कार्यालय निपाने, ४ नं. वडा कार्यालय कर्मा, ७ नं. वडा कार्यालय पोखरे, १२ नं. वडा कार्यालय जिनाखु, १३ नं. वडा कार्यालय अरुणठाकुर र १४ नं. वडा कार्यालय झाक्रीटार गरि बाँकी रहेका ७ ओटा वडा कार्यालयहरुमा पनि चाडै नै इन्टरनेट जडान हुनेछ |

Image: