FAQs Complain Problems

दुधौली नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा डिजिटल डिस्पले बोर्ड जडान गरियो |

दुधौली नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा डिजिटल डिस्पले बोर्ड जडान |

नगर प्रमुख श्री घनश्याम राउत ज्युद्वारा उक्त डिजिटल डिस्पले बोर्ड उदघाटन गरियो |

यस डिजिटल डिस्पले बोर्डबाट दुधौली नगरपालिकाको विभिन्न किसिमका सूचनाहरु तथा जानकारीहरु पढ्न सकिने छ तथा समय, दिन, मिति तथा तापक्रम बारे समेत जानकारी प्राप्त गर्न सकिने छ |

Image: