FAQs Complain Problems

दुधौली नगरपालिकाको विधालय तथा वडा कार्यालयहरुलाई विधुतीय हाजिरी संचालन सम्बन्धी तालिम तथा हाजिरी मेसिन जडान।

दुधौली नगरपालिकामा रहेका ८० ‍ओटा विधालयहरुमध्ये विभिन्न ३३ ‌ओटा मा.वि. तथा आधारभूत  (नि.मा.वि.) विधालयहरु एवम दुधौली नगरपालिकाको १४ ‌ओटै वडा कार्यालयहरुमा विधुतीय हाजिरी  संचालन प्रणाली (Electronic attendance System) लाई सुचारु गरि सूचना प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै शिक्षा तथा वडा कार्यालयहरुलाई प्रविधितर्फ अगाडी बढाई विधालय तथा वडा कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरु तथा कर्मचारीहरुको विधालय तथा कार्यालयमा आउने जाने समय तथा बिदा तथा काजमा बसेको विवरणलाई रेर्कड गरी परापूर्वक कालदेखि चलि आएको कागजी हाजिरी प्रणालीबाट विधुतीय हाजिरी सिस्टमबाट दैनिकी हाजिरी गर्दा केही हदसम्म भए पनि कागजी हाजिरीमा रहि आएको त्रुट्रीहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै सत्य तथ्य हाजिरी व्यवस्थापन गर्नको लागि टेवा पुग्ने तथा इ-हाजिरी प्रणालीको सहायताले शिक्षकहरु तथा कर्मचारीहरुको कार्यालयमा समयमा आउने जाने तथा निर्धारित समयसम्म विधालय तथा कार्यालयमा बस्ने बानीको विकास हुने गरि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्ने तथा वडाको कामकाज राम्रो बनाउने उदेश्यले मिति २०७६/०२/१३ देखि २०७६/०२/१४ गते सम्म मा.वि. २० तथा आधारभूत (नि.मा.वि.) १३ विधालयका गरि ३३ जना कम्प्युटर शिक्षकहरु एवम मिति २०७६/०२/२९ देखि २०७६/०२/३० गते सम्म कम्प्युटर अपरेटर तथा वडा सचिवलाई स्वयम आफैले इ-हाजिरी सिस्टम संचालन गर्न सक्ने गरि यसै दुधौली नगरपालिकाको सूचना प्रविधि अधिकृत निजन सिंह ठकुरीको प्रशिक्षणमा तालिम संचालन गरियो | साथसाथै,  उत्त तालिममा नगर प्रमुख धनश्याम राउत नगर, शिक्षा अधिकारी, पदम सिंह विष्ट तथा स्रोत व्यत्ति लिल बहादुर श्रेष्ठद्वारा विधालय तथा वडा कार्यालयहरुलाई एक थान विधुतीय हाजिरी मेसिन (E-attendance device) प्रदान गरियो | यसै गरि उत्त तालिममा नगरपालिकाको वेवसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक संजाल विविध विषयमा प्रशिक्षण दिइयो | सू.प्र.अ. निजन सिंह ठकुरीको सक्रिएतामा सरस्वती मा.वि शंखटार,  राजजानकी आधारभूत विधालय दुधौली र कमला मा. वि. मैनीमा विधुतीय हाजिरी जडान गरि सुचारु गरि सकिएको छ र त्रमश बाँकी विधालय तथा वडा कार्यालयहरुमा जडान हुने क्रम जारी रहेको तथा नगरपालिका भित्र रहेका स्वास्थ्य चौकीहरुमा पनि चाडैँ यो प्रविधि जडान गरि सुचारु हुनेछ ।

Image: