FAQs Complain Problems

आन्तरिक आय तर्फको शिलवन्दि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( ढुंगा,गिट्टी,बालुवा एंव रोडा संकलन तथा आन्तरिक (नगरपालिका भित्र मात्र) बिक्री शुल्क)