FAQs Complain Problems

सम्पर्क

दुधौली नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दुधौली, सिन्धुली 

फोन नं ०४७-४१२०४५,      ०४७-४१२०५१,     ०४७-४१२०५२,  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोवाईल नं: ९८५४०५२१११

सुचना अधिकारी मोवाईल नं: ९८५४०४२०२३

ईमेलः info@dudhaulimun.gov.np

 

 

     अनलाईन गुनासो/ सुझाव फारम

   नोट: तपाईको गुनासो पुर्णरुपमा गोप्य रहनेछ तथा गुनासो सनुवाईको लागि प्रकृयामा लगिनेछ।