FAQs Complain Problems

आन्तरिक आय तर्फको शिलवन्दि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवं रोडा संकलन तथा आन्तरिक (नगरपालिका भित्र मात्र) विक्री शुल्क सम्वन्धि ठेक्का सूचना ।

Supporting Documents: