FAQs Complain Problems

उपभोक्ता समितिको बैंक खाता बन्द गर्ने सिफारिस लिन पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

    उपभोक्ता समितिको निवेदन ।
    बैंक खाता बन्द गर्ने सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपी ।