FAQs Complain Problems

श्री सामुदायिक तथा निजी बिध्यालयहरु, EMIS अध्यावधिक गर्ने सम्वन्धमा ।