FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याक‌ंन सम्ब्नधमा ।

निर्देशन सम्बन्धमा (दुधौली नगरपालिकामा संचालित सम्पूर्ण विधालयहरु) ।

प्रस्त्ताबना-पत्र पेस गर्ने सम्बन्धमा |

राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (श्री माध्यमिक विधालयहरु सबै) |

भाषणकला तथा उदधोषण तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा |

निर्देशन सम्बन्धमा (सम्पूर्ण विधालयहरु) |

EMIS अधावधिक गराउने सम्बन्धमा ।

आ.ब. २०७४/०७५ को लेखा प्रतिवेदन उपलब्ध गराइ दिन हुन (सम्पूर्ण विधालयहरु) |

आधारभूत तह कक्षा ८ उत्तिर्ण परीक्षा २०७५ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

खाता संचालन सम्बन्धमा |

Pages