FAQs Complain Problems

आ. व. ०७४/०७५ प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने लाभग्राहीहरुको विवरण

आ. व. २०७४/०७५  प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने लाभग्राहीहरुको विवरण वडा अनुसार वडा नं १ देखि वडा नं १४ सम्म क्रमबद्ध रुपमा राखिएको छ |

यहाँहरुले आफ्नो आफ्नो वडाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न तथा हेर्न सक्नु हुनेछ । 

Documents: